Chính sách bảo mật thông tin khách hàng Công Ty TNHH Ecosolar

Công Ty TNHH Ecosolar hiểu rằng, thông tin cá nhân của khách hàng là tài sản vô giá. Chính vì vậy, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách nghiêm túc và toàn diện.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng mà Công Ty TNHH Ecosolar thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Email
 • Thông tin thanh toán

Thông tin cá nhân khách hàng được thu thập nhằm mục đích:

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng
 • Xác thực danh tính khách hàng
 • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng
 • Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng được sử dụng trong phạm vi nội bộ Công Ty TNHH Ecosolar để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, xác thực danh tính khách hàng, gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Công Ty TNHH Ecosolar không sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã nêu trên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của Công Ty TNHH Ecosolar.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua các kênh sau:

 • Gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Công Ty TNHH Ecosolar
 • Gửi email đến địa chỉ email của Công Ty TNHH Ecosolar
 • Truy cập vào tài khoản cá nhân trên website của Công Ty TNHH Ecosolar

5. Bảo đảm an ninh thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Ecosolar cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng bằng các biện pháp kỹ thuật và an ninh tối ưu.

Công Ty TNHH Ecosolar sử dụng hệ thống bảo mật tiên tiến để lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng.

Công Ty TNHH Ecosolar chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

6. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền:

 • Yêu cầu Công Ty TNHH Ecosolar cung cấp thông tin cá nhân của mình
 • Yêu cầu Công Ty TNHH Ecosolar chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình
 • Yêu cầu Công Ty TNHH Ecosolar ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình

Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu đến Công Ty TNHH Ecosolar thông qua các kênh đã nêu ở mục 4 của chính sách này.

7. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công Ty TNHH Ecosolar có thể thay đổi chính sách bảo mật thông tin khách hàng theo từng thời điểm. Khi có thay đổi, Công Ty TNHH Ecosolar sẽ thông báo đến khách hàng qua email hoặc trên website của Công Ty TNHH Ecosolar.

8. Giải quyết khiếu nại

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc Công Ty TNHH Ecosolar vi phạm quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Khi có khiếu nại, khách hàng có thể gửi khiếu nại đến Công Ty TNHH Ecosolar thông qua các kênh đã nêu ở mục 4 của chính sách này.

Công Ty TNHH Ecosolar sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của khách hàng trong thời gian sớm nhất.